แจ้งปิดระบบเว็บไซต์จำหน่ายอะไหล่เวปเดิม.
เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการระบบสต๊อก
จึงแจ้งมาให้ทราบมาโดยทั่วกัน.
เว็ปเดิม(ปิด) WWW.ALAITV.COM
ย้ายใหม่ไปที่ WWW.ALAISHOP.COM